In toenemende mate worden bedrijfsprocessen afhankelijk van informatietechnologier. De complexiteit en de onderlinge relaties tussen de verschillende bedrijfsprocessen laten zich vaak moeilijk ondersteunen door standaard software oplossingen. Hierbij is het vaak noodzakelijk om te kiezen voor een maatwerkoplossing of standaardoplossing maar nog beter een combinatie van beide.

Voordelig de raderen laten draaienn

Dreamstime _xs _22411476Bij Maxelmo geloven we dat een combinatie van maatwerk- en standaardsoftware in veel gevallen het beste resultaat oplevert. In de praktijk blijkt dat het ontwikkelen van maatwerkoplossingen gepaard gaat met hoge kosten terwijl standaardoplossingen een stuk voordeliger zijn. Het nadeel van standaardoplossingen is echter het feit dat het bedrijfsproces vaak voor minder dan 85% kan worden ondersteund. Dat is vervelend want de meeste pijn gaat juist zitten in het overige percentage.

In een dergelijke situatie adviseren wij te kiezen voor een oplossing waarbij een maatwerkoplossing de standaardoplossing aanvult of waarbij met behulp van een maatwerkkoppeling meerdere standaard-oplossingen aan elkaar worden gekoppeld. Op deze manier is het mogelijk om kwalitatief goede software producten te realiseren binnen een korte doorlooptijd en tegen lage kosten, en wordt voorkomen dat het bedrijfsproces moet worden aanpast aan het product.

Nog even de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden bij elkaar.

Maatwerksoftware

Voordelen Nadelen
 • Sluit aan bij uw wensen en behoeften
 • Groeit mee met uw organisatie
 • Wijzigingen in bedrijfsbeleid zijn gemakkelijk aan te passen
 • Gebruikersgemak
 • Complex
 • Lange doorlooptijd
 • Hoge kosten
 • Terugkerende kosten vanwege aanpassingen, de software is bijna nooit echt klaar

Standaardsoftware

Voordelen Nadelen
 • Lagere kosten
 • Een bewezen stabiel product,
 • Geen of lage kosten voor updates.
 • Functionaliteit van systeem dekt vaak maar 85% van wat werkelijk nodig is.
 • De pijn zit hem juist in het overige percentage