• Webontwikkeling

  Dreamstime _xs _19892419Maxelmo ontwikkeld websites van iedere omvang. Daarvoor maken wij gebruik van verschillende systemen.

 • Maatwerksoftware

  Dreamstime _xs _22411476Bij Maxelmo geloven we in een combinatie van maatwerksoftware en standaardsoftware.

 • Detachering

  Marketing [1]U kunt ons inhuren voor korte of langere projecten op detacheringsbasis.


Onze kennis en expertise

De kernactiviteiten van Maxelmo zijn het verrichten van consultancy en softwareontwikkeling op het Microsoft.NET platform. Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de meest recente technologieėn, tools en methoden. Hierdoor hebben we veel kennis en ervaring opgedaan met verschillende software onwikkeling gerelateerde zaken, waarvan er hieronder een aantal zijn opgesomd.

 • OOD, OO,DRY, SOLID, SCRUM, Agile, Prince2, MS Visual Studio.NET 2003 / 2005 / 2008 /2010 / 2012, TFS, ReSharper, DotPeek, .Net reflector, NbUnit, CruiseControl , Gallio, , WilsonOR, Subversion, CodeSmith, Visual SVN, Altova XML Spy,Altova Stylevision, LLBLGEN, InterDev 6.0, Visual SourceSafe, Microsoft Visual Studio 6

 • C#,VB.NET, VB, Java, Javascript (JQuery), AJAX, ASP.NET 1.0/2.0/3.0/3.5/4.0, MVC2/4, (X)HTML(5),CSS2/3, XML/XSLT, UML, nHibernate(met Fluent), Entity Framework, LINQ, WCF, WF, WPF, Moq, NSubstitute, StructureMap (dependency Injection framework), Log4Net, EntLib, VB6, Transact SQL, ASP, VBScript

 • IIS6/7, MS SQL Server 2000 / 2005 /2008/ Express, Oracle 8, Oracle 9i, MySql, MS Access,Umbraco, DotNetNuke,Sitefinity, Infragistics, Telerik, Adobe Photoshop , SplenditCRM, AspDotNetStoreFront